Tag Archives: sơn epoxy gốc dầu

KHÁI NIỆM – CHỨC NĂNG – VÀ ỨNG DỤNG CỦA SƠN EPOXY

1. Khái niệm sơn epoxy Sơn Epoxy là loại sơn hai thành phần đó là thành phần A và thành phần B, mỗi thành phần có chức năng khác nhau nhưng lại hỗ trợ nhau tạo lên sản phẩm sơn epoxy hoàn hảo. Thành phần A  (thành phần sơn) là thành phần chính của sơn epoxy nó chứa […]

SƠN EPOXY GỐC DẦU – SƠN EPOXY GỐC NƯỚC – ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM

SƠN EPOXY GỐC DẦU VÀ SƠN EPOXY GỐC NƯỚC LÀ GÌ ? Trong quá trình sản xuất sơn epoxy luôn có một lượng dung môi dùng để hòa tan các thành phần của sơn epoxy lại với nhau, mà dung môi hòa tan sơn epoxy thì cơ bản có 2 loại đó là “dung môi dầu […]

Tư vấn trực tiếp